Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

هلدینگ افق توسعه انرژی خلیج فارس

برق حیاتی ترین نیاز اجتماعی و صنعت و کسب و کار است. کشور پهناور ایران نیز همواره به این انرژی پاک و دسترس نیاز داشته و پیشرفت قابل توجهی در این حوزه کسب کرده است. شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس به عنوان یک شرکت غیر دولتی  با ساز و کارهای اقتصادی بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری در مهرماه 1389 با هدف سرمایه گذاری در صنعت برق (تولید، عرضه و تجارت برق) تأسیس گردید.

در یک نگاه

درحال حاضر این شرکت دارای یک نیروگاه فعال 328 مگاواتی  در شهر مشهد مقدس و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا می باشد . علاوه بر این پروژه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت 546 مگاوات در شهرستان سبزوار را در اختیار دارد.

اخبار


افق توسعه انرژی خلیج فارس