Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

خط مشی

شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری اقدام به خرید نیروگاه 328 مگاواتی مشهد از سازمان خصوصی‌سازی نمود و در راستای گسترش فعالیت خود با دریافت قرارداد ECA از برق حرارتی و مصوبه صندوق توسعه ملی به‌منظور بازگشایی اعتبار اسنادی با عاملیت بانک صادرات، عملیات اجرایی ساخت نیروگاه 546 مگاواتی سبزوار را آغاز نمود.

چارت سازمانی

چارت سازمانی شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس

اعضاء هیأت مدیره شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس

سعید سالمی

رئیس هیأت مدیره

مرتضی جباری

نائب رئیس هیأت مدیره

 

آرش جالبی

آرش جالبی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 

اعضاء هیأت مدیره شرکت افق توسعه انرژی طوس

سید اسماعیل نجفی

رئیس هیأت مدیره

سید مرتضی هاشمی

نائب رئیس هیأت مدیره

 

شاهین لطیفی

شاهین لطیفی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 

اعضاء هیأت مدیره شرکت مدیریت تولید برق مشهد

امیر یعقوبی

رئیس هیأت مدیره

حامد موسالو

حامد موسالو

نائب رئیس هیأت مدیره

 

اباذر دهقانپور

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره