Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up
افق توسعه انرژی خلیج فارس

بازدید سرپرست محترم شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس از نمایشگاه خصوصی سازی در اقتصاد ایران

💢 بازدید سرپرست محترم شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس از نمایشگاه خصوصی سازی در اقتصاد ایران

🔰 به گزارش روابط عمومی شرکت؛ دکتر آرش جالبی سرپرست شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس، به اتفاق مهندس موسالو ،معاون بازرگانی و بازار برق این شرکت با حضور در نمایشگاه نخستین رویداد خصوصی سازی اقتصاد ایران، از غرفه شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس بازدید کرد، و با حاضران در غرفه های مختلف به گفتگو پرداخت.

🔹گفتنی است، شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس علاوه بر حضور درنخستین رویداد خصوصی سازی اقتصاد ایران ، با برپایی غرفه ای. در نمایشگاه جانبی آن ، به معرفی توانمندی ها و دستاورد های اقتصادی خود می پردازد.

🔹در غرفه شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس پروژها ، توانمندی ها و دستاوردهای‌اقتصادی، فنی و مهندسی این شرکت به عنوان یکی از تجربه های موفق خصوصی سازی در سطح ملی به مسئولین، متخصصین و دیگر بازدیدکنندگان نمایشگاه جانبی این رویداد ارائه می شود.

🔹در این رویداد، ضمن برگزاری ۱۶ نشست تخصصی با مشارکت ۱۰۰ نفر از صاحب نظران داخلی و‌خارجی و مروری بر دو دهه خصوصی سازی با ارایه نحوه واگذاری و عملکرد ۷۰۰ شرکت واگذار شده در قالب نمایشگاه عرضه سبد فعلی سهام خصوصی نیز صورت می گیرد.

افق توسعه انرژی خلیج فارس
بازدید سرپرست محترم شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس از نمایشگاه خصوصی سازی در اقتصاد ایران
بازدید سرپرست محترم شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس از نمایشگاه خصوصی سازی در اقتصاد ایران